Alimenty na Niepełnosprawne Dziecko - Jaka Wysokość i Zasady Przyznawania w 2019

Alimenty na Niepełnosprawne Dziecko - Jaka Wysokość i Zasady Przyznawania w 2019
Autor Karolina Olchawa
Karolina Olchawa30.10.2023 | 6 min.

Alimenty na niepełnosprawne dziecko to forma wsparcia finansowego dla rodziców, którzy samodzielnie opiekują się chorym lub niepełnosprawnym potomstwem. Wysokość alimentów zależy od kilku czynników i jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku. W 2019 roku obowiązują pewne zasady i wytyczne, które regulują przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Kluczowe wnioski:
 • Alimenty przysługują zarówno na małoletnie, jak i pełnoletnie dziecko z niepełnosprawnością.
 • Wysokość alimentów zależy m.in. od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia.
 • Alimenty wypłacane są niezależnie od innych świadczeń przysługujących z tytułu niepełnosprawności.
 • O alimenty może ubiegać się rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
 • Alimenty przyznawane są najczęściej do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko.

Jak Ustala się Wysokość Alimentów na Niepełnosprawne Dziecko?

Wysokość alimentów na niepełnosprawne dziecko ustala sąd w wyroku rozwodowym lub w wyroku dotyczącym alimentów. Przy określaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę kilka czynników.

Przede wszystkim uwzględnia się możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Im wyższe dochody, tym wyższa kwota alimentów. Jednocześnie sąd ocenia uzasadnione potrzeby dziecka niepełnosprawnego związane z jego leczeniem, rehabilitacją i edukacją.

Ponadto sąd bierze pod uwagę szczególne okoliczności takie jak: stopień niepełnosprawności dziecka, koszty opieki i leczenia, specjalne wymagania edukacyjne. W przypadku dziecka całkowicie niezdolnego do samodzielnej egzystencji kwota alimentów jest z reguły wyższa.

Alimenty na dziecko z chorobą przewlekłą

W przypadku dziecka przewlekle chorego, które wymaga kosztownego leczenia lub rehabilitacji, sąd również przyzna wyższe alimenty. Mają one pokryć dodatkowe wydatki związane z leczeniem i opieką nad chorym dzieckiem.

Jeśli stan zdrowia dziecka ulegnie poprawie, można wystąpić do sądu o zmniejszenie alimentów. Natomiast pogorszenie się stanu zdrowia dziecka stanowi podstawę do zwiększenia alimentów.

Kto Może Ubiegać się o Alimenty na Niepełnosprawne Dziecko?

O ustalenie alimentów na niepełnosprawne dziecko może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Zazwyczaj alimenty przyznawane są rodzicowi, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Jeśli oboje rodzice opiekują się dzieckiem, sąd może zasądzić alimenty na rzecz każdego z nich w częściach odpowiadających ich udziałowi w sprawowaniu opieki. Np. matka otrzymuje 2/3 kwoty alimentów, a ojciec 1/3 kwoty.

W wyjątkowych sytuacjach o alimenty na dziecko niepełnosprawne może wystąpić dalsza rodzina, np. babcia, siostra, brat - jeśli to oni sprawują pieczę nad chorym dzieckiem.

Czytaj więcej: Jak Długo Komornik Może Ściągać Przedawnione Długi i Raty

Alimenty a Inne Świadczenia dla Niepełnosprawnych Dzieci

Alimenty na rzecz niepełnosprawnego dziecka przysługują niezależnie od innych świadczeń z tytułu niepełnosprawności takich jak:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Otrzymywanie wyżej wymienionych świadczeń nie wyklucza prawa do alimentów. Są to odrębne środki finansowe przyznawane na inne cele.

Alimenty po Osiągnięciu Pełnoletności przez Niepełnosprawne Dziecko

Alimenty na Niepełnosprawne Dziecko - Jaka Wysokość i Zasady Przyznawania w 2019

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka z reguły ustaje, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. Jednak w przypadku dziecka niepełnosprawnego całkowicie niezdolnego do pracy, rodzic nadal jest zobowiązany do płacenia na jego rzecz alimentów.

Pełnoletnie dziecko niepełnosprawne może samo złożyć pozew o alimenty przeciwko rodzicowi. Wówczas sąd ustali odpowiednią wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego.

Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dorosłego dziecka niepełnosprawnego ustaje w chwili, gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub gdy nie żyje.

Zasady Przyznawania Alimentów na Niepełnosprawne Dziecko

Aby otrzymać alimenty na niepełnosprawne dziecko, należy złożyć pozew o alimenty w sądzie rejonowym. Do pozwu trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pozew o alimenty na dziecko niepełnosprawne można złożyć razem z pozwem rozwodowym lub osobno, jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem.

Sąd wzywa na rozprawę obie strony, aby złożyły wyjaśnienia. Następnie sąd wydaje wyrok, w którym określa wysokość alimentów i termin ich płatności.

Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie w ciągu 2 tygodni od doręczenia wyroku. Podstawą do złożenia zażalenia może być zbyt niska lub zbyt wysoka kwota zasądzonych alimentów.

Jak Długo Przysługują Alimenty na Niepełnosprawne Dziecko?

Alimenty na rzecz niepełnosprawnego dziecka przysługują zasadniczo do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko po ukończeniu 18. roku życia nadal pozostaje niezdolne do samodzielnej egzystencji lub kontynuuje naukę - wówczas alimenty są wypłacane nadal.

W przypadku poprawy stanu zdrowia dziecka i uzyskania przez niego zdolności do samodzielnego funkcjonowania, zobowiązany rodzic może wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub zmniejszenie wysokości alimentów.

Należy pamiętać, że wyrok sądu można w każdej chwili zaskarżyć lub zmienić jego warunki, jeśli zaszły nowe okoliczności mające wpływ na wysokość alimentów.

Podsumowanie

Alimenty na niepełnosprawne dziecko stanowią istotne wsparcie finansowe dla rodziców samotnie wychowujących chore lub niepełnosprawne potomstwo. W 2019 roku obowiązują pewne wytyczne, które regulują zasady przyznawania i wypłacania alimentów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Wysokość alimentów na niepełnosprawne dziecko jest ustalana indywidualnie przez sąd na podstawie sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do płacenia oraz potrzeb dziecka związanych z jego leczeniem i rehabilitacją. Im poważniejsza niepełnosprawność dziecka, tym wyższa kwota alimentów.

O alimenty na niepełnosprawne dziecko może się ubiegać rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem - zarówno małoletnim, jak i pełnoletnim, jeśli jest całkowicie niezdolne do pracy. Alimenty przysługują niezależnie od innych świadczeń z tytułu niepełnosprawności.

Obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka z reguły ustaje po osiągnięciu przez nie pełnoletności, chyba że nadal pozostaje niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasądzonych alimentów można w każdej chwili zaskarżyć lub zmienić ich warunki.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Pożyczki Online od 19 Lat - Najlepsze Chwilówki i Pozyczki Internetowe
 3. Konto Osobiste Bez Karty - Jak Założyć i Jakie Są Opłaty
 4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
 5. Jak Uzyskać Kod Rabatowy Plus Kredyt 2 zł i Wiele Innych Bonusów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Karolina Olchawa
Karolina Olchawa

Jestem ekspertką finansową specjalizującą się w inwestycjach i oszczędnościach. Na moim blogu dzielę się wiedzą i poradami jak mądrze lokować pieniądze. Interesuję się również nowymi technologiami w bankowości i fintechami.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły