Jak Długo Komornik Może Ściągać Przedawnione Długi i Raty

Jak Długo Komornik Może Ściągać Przedawnione Długi i Raty
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska30.10.2023 | 7 min.

Jak Długo Komornik Może Ściągać Długi? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby mające zaległości finansowe. Wielu dłużników ma nadzieję, że po pewnym czasie ich długi ulegną przedawnieniu i komornik przestanie ich ścigać. Niestety, nie jest to takie proste. Terminy przedawnienia są różne w zależności od rodzaju zobowiązania. Dodatkowo, wiele czynności przerywa bieg przedawnienia, przez co może ono zostać wydłużone. Dlatego tak ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki jako dłużnik.

Kluczowe wnioski:
 • Terminy przedawnienia zależą od rodzaju zobowiązania - inne dla podatków, alimentów czy umów.
 • Przedawnienie może zostać przerwane, co wydłuża czas windykacji przez komornika.
 • Dłużnik powinien sprawdzić, kiedy jego dług ulegnie przedawnieniu.
 • Mimo przedawnienia komornik może prowadzić ograniczone czynności windykacyjne.
 • Najlepiej reagować od razu i nie doprowadzać do postępowania komorniczego.

Komornik a przedawnione długi - jakie przepisy?

Kwestia przedawnienia długów w trakcie postępowania komorniczego budzi wiele wątpliwości wśród dłużników. Nie dziwi to, bo przepisy regulujące tę kwestię są dość skomplikowane. Co do zasady, po upływie terminu przedawnienia wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. Jednak w przypadku wszczętej już egzekucji komorniczej, sytuacja wygląda nieco inaczej.

Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, przedawnienie nie może być zarzucone przez dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że nawet jeśli formalny termin przedawnienia minął, komornik ma prawo kontynuować działania windykacyjne. Wyjątkiem są tutaj alimenty - ich egzekucja ustaje z chwilą przedawnienia roszczenia.

Warto jednak pamiętać, że przepisy dają dłużnikowi pewne możliwości obrony. Może on bowiem w toku postępowania powołać się na zarzut przedawnienia. Dotyczy to jednak tylko tych części dochodzonego roszczenia, które stały się wymagalne już po wszczęciu egzekucji.

Roszczenia przedawnione a postępowanie komornicze

Częstym błędem popełnianym przez dłużników jest przekonanie, że uzyskując tytuł wykonawczy wierzyciel może windykować dług dowolnie długo. Tymczasem zgodnie z prawem, nawet po wszczęciu egzekucji komorniczej, roszczenie ulega przedawnieniu. Tyle że w tym wypadku nie ma to takiego skutku, jakby przedawnienie nastąpiło jeszcze przed postępowaniem.

Mimo to, dłużnik może podnosić zarzut przedawnienia w stosunku do rat, które stały się wymagalne już po wszczęciu egzekucji. Co ważne, ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na dłużniku.

Jaki okres przedawnienia dla zobowiązań podatkowych?

Jednym z częstszych powodów wszczynania egzekucji komorniczej są zaległości podatkowe. W ich przypadku terminy przedawnienia są inne niż w Kodeksie cywilnym i wynoszą 5 lat. Podobnie jak przy innych długach, przedawnienie następuje wraz z końcem roku kalendarzowego.

Istotną kwestią jest fakt, że bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych rozpoczyna się od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Na przykład, jeśli termin zapłaty podatku upływał 30 czerwca 2018 r., to 5-letni okres przedawnienia zacznie biec od 1 stycznia 2019 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Co ważne, przepisy podatkowe przewidują też przypadki, gdy bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu. Dzieje się tak np. w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy złożenia przez podatnika korekty deklaracji podatkowej.

Przerwanie przedawnienia zobowiązań podatkowych

Oprócz zawieszenia, możliwe jest również przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Do przyczyn przerwania biegu przedawnienia należą m.in.:

 • wszczęcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej;
 • doręczenie podatnikowi upomnienia lub tytułu wykonawczego.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że termin biegnie na nowo od dnia przerwania. Należy jednak pamiętać, że nowy termin nie może być dłuższy niż 10 lat od zakończenia roku, w którym upłynął pierwotny termin płatności.

Czytaj więcej: Dzierżawa Lokalu Mieszkaniowego - Bierz Pod Uwagę Te Tytuł

Przerwanie biegu przedawnienia - na czym polega?

Kluczową kwestią z punktu widzenia dłużnika jest fakt, że przedawnienie roszczenia może zostać skutecznie przerwane. Wówczas termin przedawnienia biegnie na nowo, a wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na odzyskanie należności.

Do najczęstszych sposobów przerwania biegu przedawnienia należą:

 • uznanie roszczenia przez dłużnika - np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia lub zapłatę odsetek;
 • wszczęcie mediacji między wierzycielem a dłużnikiem;
 • wniesienie powództwa lub wszczęcie egzekucji;
 • wniesienie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym przez dłużnika.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że termin zaczyna biec na nowo. Dlatego dłużnicy powinni uważać na wspomniane wyżej czynności, gdyż mogą one wydłużyć okres, przez który komornik ma prawo prowadzić działania windykacyjne.

Umowa cywilnoprawna - kiedy dług się przedawnia?

Jak Długo Komornik Może Ściągać Przedawnione Długi i Raty

W przypadku zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych, zastosowanie mają terminy przedawnienia określone w Kodeksie cywilnym. Wynoszą one zazwyczaj 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, czyli np. od daty, w której dana rata lub świadczenie powinno zostać zapłacone. Jeżeli zaś w umowie nie określono terminu spełnienia świadczenia, bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Warto podkreślić, że przepisy przewidują też przypadki, gdy okres przedawnienia jest krótszy. Dotyczy to np. roszczeń przewoźnika o opłaty za przejazd - przedawniają się one w ciągu roku od wykonania przewozu.

Przedawnienie długów alimentacyjnych i rat kredytu

Odmienne zasady przedawnienia obowiązują w przypadku niektórych kategorii zobowiązań. Przykładowo, roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 3 lat. Jednak zasądzone alimenty przedawniają się z upływem lat 10, bez względu na ich rodzaj.

Z kolei przy umowach kredytowych, co do zasady obowiązuje termin przedawnienia wynoszący 6 lat. Jednak w przypadku kredytu konsumenckiego termin ten wynosi maksymalnie 10 lat. Należy też pamiętać, że przerwanie biegu przedawnienia w stosunku do jednej raty dotyczy całego kredytu.

Możliwość ściągania długów mimo przedawnienia

Mimo upływu terminu przedawnienia, komornik posiada pewne uprawnienia do kontynuowania postępowania egzekucyjnego. Dotyczy to przede wszystkim opłaty egzekucyjnej i zwrotu wydatków gotówkowych poniesionych przez wierzyciela w toku egzekucji.

Ponadto komornik może prowadzić czynności zabezpieczające, takie jak np. ustanowienie hipoteki przymusowej. Nie może natomiast stosować środków egzekucyjnych prowadzących do zaspokojenia wierzyciela. Wyjątkiem są alimenty - po przedawnieniu ich egzekucja zostaje całkowicie umorzona.

Podsumowując, mimo przedawnienia długu komornik posiada pewne uprawnienia wobec dłużnika. Dlatego lepiej jest uniknąć doprowadzenia sprawy do tego etapu i na bieżąco regulować wszelkie zobowiązania.

Podsumowanie

Kwestia przedawnienia egzekucji komorniczej budzi wiele wątpliwości wśród osób mających długi. Warto jednak pamiętać, że nawet po upływie terminu przedawnienia, komornik ma prawo prowadzić określone działania windykacyjne. Co prawda, nie może już stosować środków egzekucyjnych zaspokajających wierzyciela, ale może np. ustanawiać hipotekę przymusową. Dlatego lepiej unikać doprowadzenia do takiej sytuacji.

Przedawnienie nie działa także wstecz w odniesieniu do już wszczętej egzekucji. Innymi słowy, jeśli komornik prowadzi już postępowanie, to może je kontynuować nawet po upływie terminu przedawnienia danego długu. Wyjątkiem są tutaj alimenty. Dłużnik może jednak powoływać się na przedawnienie w stosunku do rat, które stały się wymagalne już po wszczęciu egzekucji.

Kluczowe jest, aby pamiętać, że w pewnych przypadkach przedawnienie może zostać skutecznie przerwane. Wówczas termin biegnie na nowo, a komornik zyskuje więcej czasu na prowadzenie działań windykacyjnych. Dlatego dłużnicy powinni unikać podejmowania czynności przerywających przedawnienie.

Mimo tych ograniczeń, upływ terminu przedawnienia daje dłużnikom pewną ochronę przed działaniami komornika. Jeśli więc Twoje zaległości są przedawnione, warto znać swoje prawa i argumenty, aby skutecznie bronić się przed egzekucją komorniczą.

Najczęściej zadawane pytania

Mimo przedawnienia długu, komornik ma prawo prowadzić ograniczone czynności egzekucyjne - może np. ustanawiać hipotekę przymusową. Nie może jednak stosować środków prowadzących do zaspokojenia wierzyciela. Wyjątek stanowią alimenty, których egzekucja po przedawnieniu podlega obligatoryjnemu umorzeniu.

Nie, przedawnienie nie powoduje umorzenia już wszczętego postępowania egzekucyjnego. Wyjątek stanowią alimenty. Jednak dłużnik może podnosić zarzut przedawnienia w odniesieniu do rat, które stały się wymagalne po wszczęciu egzekucji.

Do typowych przyczyn przerwania przedawnienia należą: uznanie długu, wszczęcie mediacji, wniesienie powództwa lub egzekucji, zgłoszenie zarzutów w toku egzekucji. Wówczas termin biegnie na nowo od chwili przerwania.

Terminy przedawnienia określają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw podatkowych. Warto zasięgnąć porady prawnika lub dzwonić na infolinię odpowiedniego urzędu, aby uzyskać informację, kiedy przedawni się konkretne zobowiązanie.

Nie, mimo przedawnienia komornik może prowadzić dalsze ograniczone czynności. Jedynie w przypadku alimentów po przedawnieniu następuje obligatoryjne umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Pożyczki Online od 19 Lat - Najlepsze Chwilówki i Pozyczki Internetowe
 3. Konto Osobiste Bez Karty - Jak Założyć i Jakie Są Opłaty
 4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
 5. Jak Uzyskać Kod Rabatowy Plus Kredyt 2 zł i Wiele Innych Bonusów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska

Jestem certyfikowaną doradczynią finansową. Specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i emerytalnych. Dzielę się wiedzą jak wybrać najlepszą ofertę oraz jakie pułapki czyhają w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły