Odblokowanie Konta przez Komornika - Kiedy i Jak To Zrobić?

Odblokowanie Konta przez Komornika - Kiedy i Jak To Zrobić?
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska30.10.2023 | 6 min.

Odblokowanie Konta przez Komornika może być stresującym i frustrującym doświadczeniem. Wielu dłużników zastanawia się, kiedy i jak komornik może zablokować konto bankowe, jak długo może utrzymywać blokadę oraz jakie kroki można podjąć, aby odzyskać dostęp do swoich finansów. Poniższy poradnik wyjaśnia kluczowe kwestie związane z zablokowaniem konta przez komornika, abyś wiedział jakie masz prawa i opcje.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik może zablokować konto, gdy masz długi objęte tytułem wykonawczym.
 • Konto może być zablokowane do czasu spłaty zadłużenia, maksymalnie przez 6 miesięcy.
 • Możesz złożyć wniosek o odblokowanie konta jeśli są na nim pieniądze niezbędne do życia.
 • Masz prawo odwołać się od decyzji komornika do sądu rejonowego.
 • Koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik.

Kiedy komornik może zablokować konto?

Komornik ma prawo zablokować konto bankowe dłużnika, gdy posiada tytuł wykonawczy wystawiony przez sąd. Tytuł wykonawczy jest dokumentem, który upoważnia komornika do prowadzenia egzekucji majątkowej wobec osoby zadłużonej. Najczęstsze przypadki, kiedy komornik blokuje konto to:

 • Niespłacony kredyt
 • Nieuregulowane alimenty
 • Niezapłacone mandaty karne
 • Niezapłacone rachunki (np. czynsz, telefon)
 • Niespłacone zobowiązania wobec firm udzielających pożyczek

Komornik nie może zająć pieniędzy znajdujących się na koncie, jeśli nie posiada tytułu wykonawczego. Ma natomiast prawo zablokować konto prewencyjnie przed uzyskaniem tytułu, jeśli zadłużenie jest bezsporne i wysokie.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

Gdy komornik posiada już tytuł wykonawczy, wysyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Oznacza to, że zajmuje środki do wartości należności wskazanej w tytule wykonawczym. Kwota zadłużenia zostaje zablokowana na koncie, dłużnik nie może już nią dysponować.

Jak długo konto może być zablokowane przez komornika?

Ustawowe terminy blokady konta przez komornika wynoszą:

 • do 6 miesięcy – przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych i rent,
 • do 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Jednak w praktyce konto jest zablokowane zazwyczaj do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Komornik może przedłużać okres blokady co 3 miesiące, składając wniosek do sądu rejonowego. Dłużnik musi liczyć się z tym, że jego konto może być zablokowane nawet ponad rok, jeśli kwota zadłużenia jest wysoka.

Częściowe odblokowanie konta

Istnieje możliwość częściowego odblokowania konta w celu opłacenia niezbędnych wydatków. Komornik może na wniosek dłużnika odblokować określoną kwotę na przeżycie osoby zadłużonej i jej rodziny. Minimalna kwota do wyżywienia wynosi obecnie 776 zł dla jednej osoby.

Czytaj więcej: Konto ROR - Jak założyć, wpłacić i korzystać z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego - Strategie

Co zrobić, aby komornik odblokował konto?

Aby komornik odblokował konto należy:

 1. Spłacić całość zadłużenia, na które została dokonana egzekucja komornicza. Po potwierdzeniu wpłaty przez wierzyciela, komornik zobowiązany jest niezwłocznie zdjąć blokadę z konta.
 2. Złożyć wniosek o odblokowanie konta z uwagi na środki niezbędne do życia. Komornik nie może pozostawić rodziny bez minimalnych środków.
 3. Wnieść skargę na czynności komornika do sądu rejonowego, jeśli blokada została założona bezprawnie lub została przedłużona z naruszeniem przepisów.

Należy pamiętać, że samo oprotestowanie długu u wierzyciela nie zmusi komornika do odblokowania konta. Dopiero po stwierdzeniu niezasadności egzekucji przez sąd możliwe jest odblokowanie.

Czy komornik musi poinformować o zablokowaniu konta?

Odblokowanie Konta przez Komornika - Kiedy i Jak To Zrobić?

Zgodnie z prawem, komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika o zablokowaniu rachunku bankowego. Informacja o zajęciu wierzytelności powinna dotrzeć do osoby zadłużonej w ciągu tygodnia od złożenia wniosku do banku.

Dłużnik otrzymuje zawiadomienie na piśmie wraz z pouczeniem o skutkach zajęcia wierzytelności. W praktyce często dowiaduje się o blokadzie konta dopiero przy próbie wypłaty gotówki z bankomatu lub dokonania przelewu.

Poinformowanie banku

Komornik ma również obowiązek poinformować bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika. Po otrzymaniu zawiadomienia bank blokuje konto, nie pozwalając użytkownikowi na wypłatę środków ani dokonywanie transakcji do wysokości zadłużenia.

Jak odwołać się od decyzji komornika o zablokowaniu?

Jeśli uważasz, że zajęcie wierzytelności z twojego konta bankowego było niezgodne z prawem, możesz złożyć skargę na czynności komornika. Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik.

Podstawą do złożenia skargi mogą być na przykład:

 • Brak tytułu wykonawczego
 • Zajęcie konta przed terminem spłaty długu
 • Zablokowanie środków w wysokości wyższej niż należność
 • Uniemożliwienie korzystania z minimalnej kwoty do życia

Sąd rejonowy rozpatruje skargę w ciągu tygodnia. Jeśli jest ona zasadna - zobowiązuje komornika do zwolnienia blokady konta bankowego.

Kto ponosi koszty związane z zablokowaniem konta?

Wszelkie koszty związane z egzekucją komorniczą, w tym blokadą konta bankowego, ponosi dłużnik. Są one potrącane z zajętych na koncie środków. Opłata za wykonanie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego wynosi 60 zł.

Dodatkowe koszty to m.in. opłata egzekucyjna (15% wartości wyegzekwowanych świadczeń) oraz zwrot wydatków komornika (np. koszty korespondencji). Dlatego im szybciej spłacisz zadłużenie objęte egzekucją komorniczą, tym mniej kosztów poniesiesz.

Podsumowanie

Zablokowanie konta przez komornika jest sytuacją stresującą, ale ważne jest, aby znać swoje prawa. Komornik może zająć wierzytelności z rachunku tylko posiadając tytuł wykonawczy. Standardowo konto jest zablokowane maksymalnie do 3 lub 6 miesięcy. Można wnioskować do komornika o odblokowanie minimalnej kwoty na utrzymanie rodziny. Odblokowanie konta przez komornika nastąpi po spłacie zadłużenia lub prawomocnym wyroku sądu uznającym bezprawność blokady.

Mimo stresującej sytuacji, jaką jest zablokowanie Konta przez Komornika, ważne jest działanie zgodne z prawem i wykorzystanie przysługujących opcji. Można złożyć wniosek o odblokowanie minimalnej kwoty na życie lub odwołać się do sądu rejonowego, jeśli blokada jest nielegalna. Stopniowa spłata zadłużenia również może skłonić komornika do odblokowania konta.

Należy pamiętać, że to dłużnik ponosi koszty egzekucji komorniczej, w tym opłatę za zajęcie wierzytelności i inne wydatki. Dlatego opłaca się jak najszybciej spłacić zadłużenie, by ograniczyć blokadę konta przez komornika do minimum. Warto też zadbać o swoją sytuację finansową, by uniknąć zaległości płatniczych w przyszłości.

Miej świadomość swoich praw, ale też obowiązków finansowych. W przypadku problemów ze spłatą zadłużenia, zamiast unikać tematu, szukaj konstruktywnych rozwiązań - wtedy Komornik Odblokowanie Konta nastąpi najszybciej. Pamiętaj, zadłużenie można spłacić, a problemy finansowe przezwyciężyć!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Leasing Mieszkania Pod Wynajem - Korzystna Opcja Finansowania Nieruchomości
 3. Auta Używane na Raty - Najlepsze Oferty i Promocje
 4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
 5. Jak wypowiedzieć umowę OC w Ergo Hestii? Poradnik 2023
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska

Jestem certyfikowaną doradczynią finansową. Specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i emerytalnych. Dzielę się wiedzą jak wybrać najlepszą ofertę oraz jakie pułapki czyhają w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły