Upoważnienie do Konta Bankowego - Wzór Pełnomocnictwa, Jak Samemu Napisać

Upoważnienie do Konta Bankowego - Wzór Pełnomocnictwa, Jak Samemu Napisać
Autor Karolina Olchawa
Karolina Olchawa30.10.2023 | 8 min.

Upoważnienie do Konta Bankowego to dokument, który pozwala wyznaczonej osobie na dostęp do naszego rachunku bankowego i wykonywanie określonych operacji. Często jest potrzebny, gdy chcemy, aby ktoś mógł za nas załatwić sprawy w banku lub mieć wgląd w nasze finanse. Napisanie upoważnienia na własną rękę jest całkiem proste, wystarczy dobry wzór i kilka ważnych informacji. Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, by poprawnie napisać i złożyć upoważnienie w banku.

Kluczowe wnioski:
 • Upoważnienie pozwala innej osobie zarządzać Twoim kontem bankowym lub mieć do niego wgląd.
 • Musi zawierać dane osobowe upoważnionego, zakres uprawnień i Twój podpis.
 • Możesz je napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru.
 • Upoważnienie składa się osobiście w banku, razem z dokumentem tożsamości.
 • Pamiętaj, by jasno określić zakres uprawnień dla upoważnionego.

Jak napisać upoważnienie do konta?

Aby napisać upoważnienie do konta bankowego, należy najpierw zebrać wszystkie niezbędne informacje. Przede wszystkim musisz wiedzieć, kogo chcesz upoważnić - imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby. Następnie określ zakres upoważnienia, czyli do jakich czynności na Twoim koncie będzie uprawniony pełnomocnik. Może to być np. dokonywanie wpłat i wypłat, zakładanie lokat, zaciąganie kredytów lub tylko monitoring rachunku i historii operacji. Im dokładniej opiszesz zakres uprawnień, tym łatwiej unikniesz nieporozumień.

Kolejny krok to wybranie odpowiedniego wzoru upoważnienia. Możesz skorzystać z gotowych formularzy dostępnych na stronach banków lub samodzielnie napisać dokument, zawierając w nim wszystkie niezbędne punkty. Pamiętaj, aby w treści znalazły się takie informacje jak: Twoje dane personalne, dane pełnomocnika, numer konta bankowego, zakres upoważnienia oraz Twój podpis. Ważne jest również określenie okresu ważności upoważnienia.

Następnie wypełnij dokument czytelnie, podpisz go i udaj się z nim do banku wraz z dokumentami tożsamości swoim i pełnomocnika. Pracownik zweryfikuje upoważnienie i doda osobę upoważnioną do systemu bankowego. Dzięki temu będzie ona mogła bez przeszkód załatwiać sprawy związane z Twoim kontem bankowym w określonym zakresie.

Wzór upoważnienia do konta bankowego

Najprościej napisać upoważnienie do konta bankowego, korzystając z gotowego wzoru. Można go znaleźć na stronie internetowej banku lub stworzyć własny na podstawie kilku podstawowych wytycznych.

Wzór upoważnienia powinien zawierać:

 • Dane osoby udzielającej upoważnienia: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
 • Dane osoby upoważnianej: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
 • Numer rachunku bankowego, do którego udzielane jest upoważnienie
 • Zakres upoważnienia - jakie czynności będzie mógł wykonywać pełnomocnik
 • Okres obowiązywania upoważnienia
 • Miejsce i data wystawienia dokumentu
 • Podpis osoby udzielającej upoważnienia

Pamiętaj, aby dokładnie określić zakres upoważnienia - im szerszy, tym więcej uprawnień będzie miała osoba upoważniona. Warto też określić termin ważności upoważnienia, np. 6 miesięcy od daty wystawienia.

Jakie dane umieszczać w upoważnieniu?

W upoważnieniu do konta bankowego powinny znaleźć się przede wszystkim dane osobowe i adresowe osoby upoważniającej oraz upoważnianej. Konieczne jest więc wpisanie imienia, nazwiska, numeru PESEL i adresu zamieszkania obu stron. Dzięki temu bank będzie mógł je zweryfikować na podstawie dokumentów tożsamości.

Kolejny ważny element to numer rachunku bankowego, do którego upoważnienie zostaje wydane. Pozwoli to dokładnie zidentyfikować konto, którego będzie dotyczyć pełnomocnictwo. Należy również określić szczegółowy zakres uprawnień, jakie przekazujemy osobie upoważnionej - możliwość wglądu w historię rachunku, dokonywania przelewów, składania dyspozycji itp.

Na koniec warto dodać datę wystawienia upoważnienia. Dokument powinien być także opatrzony czytelnym podpisem osoby upoważniającej.

Czytaj więcej: PKO SA Opinie 2023 - Sprawdź Co Mówią Klienci o Banku

Kto może dostać upoważnienie do konta?

Upoważnienie do konta bankowego można nadać zasadniczo każdej osobie, której ufamy i chcemy udzielić dostępu do naszego rachunku. Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny - małżonek, dzieci, rodzice. Upoważnienie przydaje się również, gdy np. wyjeżdżamy za granicę na dłużej i chcemy, by ktoś mógł kontrolować nasze finanse lub opłacać rachunki.

Upoważnienie można też przekazać zaufanej osobie spoza kręgu rodziny, np. dobrym znajomym. Warto jednak pamiętać, że im szerszy zakres uprawnień przyznamy, tym większe ryzyko, że dostęp do naszego konta zostanie niewłaściwie wykorzystany. Dlatego kluczowe jest dokładne określenie, do jakich czynności upoważniamy daną osobę.

Jakie uprawnienia można przekazać w upoważnieniu?

W upoważnieniu do konta bankowego możemy przekazać m.in. następujące uprawnienia:

 • Prawo do dokonywania wpłat na konto
 • Prawo do dokonywania wypłat z konta
 • Prawo do składania dyspozycji (np. zleceń przelewu)
 • Prawo do zakładania i likwidowania lokat
 • Prawo do zaciągania zobowiązań (np. kredytów)
 • Prawo do uzyskiwania informacji o stanie konta i historii operacji

Nie musimy od razu przekazywać pełnego dostępu do konta. Można też określić węższy zakres upoważnienia, np. tylko do otrzymywania informacji o saldzie i operacjach.

Ważne elementy upoważnienia do konta

Upoważnienie do Konta Bankowego - Wzór Pełnomocnictwa, Jak Samemu Napisać

Upoważnienie do konta bankowego powinno zawierać kilka ważnych elementów, aby było w pełni skuteczne. Oto najistotniejsze z nich:

 • Dane osobowe - pełne dane osoby upoważniającej i upoważnianej
 • Numer rachunku bankowego - którego dotyczy upoważnienie
 • Zakres upoważnienia - dokładny opis czynności, do których upoważniamy
 • Termin ważności - na jaki okres udzielamy upoważnienia
 • Data i podpis - celem potwierdzenia autentyczności dokumentu

Warto sprawdzić te elementy na gotowym wzorze upoważnienia lub dodać ich listę, pisząc dokument samodzielnie. Dzięki temu unikniemy pominięcia ważnych kwestii. Prawidłowe upoważnienie pozwoli sprawnie przeprowadzić proces dodania pełnomocnika w banku.

Jak złożyć upoważnienie w banku?

Aby upoważnienie do konta bankowego było ważne, należy złożyć je osobiście w placówce banku. Przede wszystkim trzeba wpisać dane pełnomocnika w system bankowy - może to zrobić pracownik banku lub samodzielnie w bankowości internetowej, jeśli taka usługa jest dostępna.

Następnie należy udać się razem z upoważnianą osobą do oddziału banku, aby potwierdzić jej tożsamość. Oboje powinniście mieć przy sobie dokumenty tożsamości. Pracownik banku zweryfikuje zgodność danych z upoważnieniem i dokumentami, a następnie aktywuje uprawnienia dla pełnomocnika.

Od tej pory będzie on mógł w określonym zakresie korzystać z naszego konta bankowego. Sam proces złożenia upoważnienia jest więc bardzo prosty i nie powinien zająć więcej niż kilkanaście minut.

Podsumowanie

Upoważnienie do konta bankowego to niezwykle przydatny dokument, dzięki któremu możemy udostępnić nasz rachunek zaufanej osobie. Najważniejsze, aby zawierał on wszelkie niezbędne dane i precyzyjnie określał zakres uprawnień pełnomocnika. Korzystając z gotowych wzorów i wytycznych, napisanie upoważnienia nie powinno nastręczać trudności. Pamiętajmy też, by osobiście złożyć je w banku wraz z upoważnianą osobą i dokumentami tożsamości. Dokładne upoważnienie pozwoli pełnomocnikowi sprawnie działać na naszym rachunku bankowym.

Dzięki upoważnieniu możemy liczyć na pomoc bliskich w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli np. wyjeżdżamy za granicę lub przebywamy w szpitalu, warto mieć pewność, że ktoś będzie mógł kontrolować nasze finanse i regulować bieżące płatności. Upoważnienie zapewnia taką możliwość, o ile nadamy odpowiedni zakres uprawnień. Takie rozwiązanie jest też wygodne, gdy np. współmałżonek opłaca część rachunków z naszego wspólnego konta.

Upoważniając kogoś do konta, musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Dlatego nie przekazujmy pełnego dostępu osobom przypadkowym. Najlepiej ograniczyć uprawnienia do niezbędnego minimum. Dotyczy to zwłaszcza możliwości zaciągania zobowiązań finansowych czy wypłat gotówki z konta. Rozsądne granice upoważnienia pozwolą uniknąć problemów.

Podsumowując, upoważnienie do konta bankowego to praktyczne narzędzie, które przy odpowiednim wykorzystaniu może ułatwić zarządzanie naszymi finansami. Warto zapoznać się z zasadami jego tworzenia i przechowywać wzór na wszelki wypadek. w kilka chwil możemy wtedy szybko przygotować skuteczne pełnomocnictwo dostosowane do bieżących potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania

Aby napisać upoważnienie do konta, potrzebujesz danych osoby upoważnianej, numeru rachunku bankowego, zakresu uprawnień i terminu ważności. Najlepiej skorzystać z gotowego wzoru z banku lub samodzielnie sporządzić dokument z tymi danymi. Konieczny jest czytelny podpis osoby upoważniającej.

Upoważnienie musi zawierać dane osobowe i adresowe osoby upoważniającej i upoważnianej (imię, nazwisko, PESEL, adres), numer rachunku bankowego, szczegółowy zakres uprawnień, termin ważności i podpis.

Upoważnienie można nadać dowolnej osobie, której ufamy, np. członkowi rodziny lub znajomemu. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie określić zakres uprawnień, aby ograniczyć ryzyko niewłaściwego wykorzystania dostępu.

Aby złożyć upoważnienie, należy udać się z upoważnianą osobą do oddziału banku z dokumentami tożsamości. Pracownik zweryfikuje dane i aktywuje dostęp dla pełnomocnika.

Najczęstsze rodzaje to: upoważnienie do wglądu w konto, do dokonywania wpłat i wypłat, do zakładania lokat, do zaciągania zobowiązań, pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Leasing Mieszkania Pod Wynajem - Korzystna Opcja Finansowania Nieruchomości
 3. Auta Używane na Raty - Najlepsze Oferty i Promocje
 4. Generator Rachunków Bankowych | Stworzymy Dla Ciebie Numer Konta i Wyślemy PDF
 5. Jak wypowiedzieć umowę OC w Ergo Hestii? Poradnik 2023
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Karolina Olchawa
Karolina Olchawa

Jestem ekspertką finansową specjalizującą się w inwestycjach i oszczędnościach. Na moim blogu dzielę się wiedzą i poradami jak mądrze lokować pieniądze. Interesuję się również nowymi technologiami w bankowości i fintechami.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły