Mieszkanie do Remontu we Wrocławiu - Jak Uzyskać od Miasta?

Mieszkanie do Remontu we Wrocławiu - Jak Uzyskać od Miasta?
Autor Alberto Kucharski
Alberto Kucharski30.10.2023 | 6 min.

Mieszkanie do Remontu od Miasta Wrocław to szansa na poprawę warunków mieszkaniowych dla wielu osób. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie są możliwości uzyskania takiego lokalu od gminy i na jakich zasadach jest on przyznawany. Wyjaśnimy, kiedy miasto może zaoferować mieszkanie wymagające remontu, jak przygotować wniosek i złożyć dokumenty, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Wskażemy również, jakie obowiązki wiążą się z otrzymaniem mieszkania komunalnego do remontu na własny koszt.

Kluczowe wnioski:
  • Mieszkanie do remontu można otrzymać po złożeniu wniosku i spełnieniu kryteriów.
  • Konieczne jest udokumentowanie złej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy.
  • Trzeba liczyć się z koniecznością wykonania prac remontowych na własny koszt.
  • Po remoncie obowiązuje niski najem socjalny przez określony czas.
  • Decyzja o przyznaniu mieszkania zależy od sytuacji lokalowej miasta.

Wniosek o mieszkanie komunalne

Pierwszym krokiem do uzyskania mieszkania do remontu od miasta Wrocław jest złożenie wniosku o przydział lokalu komunalnego. Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Lokalowych lub elektronicznie przez platformę ePUAP. We wniosku trzeba wskazać aktualną sytuację mieszkaniową, podać dane osobowe oraz umotywować prośbę o przydział mieszkania.

Kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie trudnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy. Można powołać się na zamieszkiwanie w zbyt ciasnym lokalu, zły stan techniczny dotychczasowego mieszkania, eksmisję z powodu zadłużenia czynszowego lub wyrok sądu nakazujący opuszczenie lokalu. Im lepiej uargumentowany będzie wniosek, tym większe szanse na przyznanie mieszkania komunalnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające deklarowany stan faktyczny, m.in. zaświadczenie o dochodach, wyrok sądowy, informację o liczbie osób zamieszkujących w lokalu. Kompletny wniosek zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez miasto.

Kwalifikacja do najmu socjalnego

Mieszkanie do remontu to zazwyczaj lokal o obniżonym standardzie przyznawany na zasadach najmu socjalnego. Aby się do niego zakwalifikować, trzeba spełnić kryteria ustawowe dotyczące sytuacji materialnej. Przede wszystkim średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy nie może przekraczać 175% najniższej emerytury w gospodarstwie 1-osobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto osoba ubiegająca się o lokal socjalny musi znajdować się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, np. mieszkać w lokalu, który nie nadaje się do zamieszkania z powodu złego stanu technicznego, albo w lokalu, w którym na jedną osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej.

Kryterium dochodowe

Aby zakwalifikować się do najmu socjalnego lokalu wymagającego remontu, trzeba więc spełnić dwa podstawowe warunki - dotyczące zarówno sytuacji mieszkaniowej, jak i statusu materialnego wnioskodawcy. Im niższe dochody wykazane we wniosku, tym większa szansa na przyznanie mieszkania komunalnego na preferencyjnych warunkach.

Czytaj więcej: Dzierżawa Lokalu Mieszkaniowego - Bierz Pod Uwagę Te Tytuł

Zły stan techniczny lokalu

Mieszkania do remontu przydzielane przez miasto zazwyczaj charakteryzują się złym stanem technicznym. Mogą wymagać np. wymiany instalacji, podłóg, okien i drzwi, odświeżenia ścian i sufitów, a nawet przebudowy niektórych elementów. Zakres prac jest uzależniony od wieku budynku i stopnia jego zużycia.

Przed przyjęciem mieszkania komunalnego do remontu warto obejrzeć lokal, aby sprawdzić jego stan techniczny i oszacować zakres koniecznych napraw. Pozwoli to lepiej zaplanować przyszły remont i spodziewane koszty prac budowlanych.

Miasto musi poinformować przyszłego lokatora o zakresie niezbędnego remontu w przyznanym mieszkaniu. Następnie najemca samodzielnie organizuje i finansuje prace remontowe w lokalu.

Konieczny remont mieszkania

Mieszkanie do Remontu we Wrocławiu - Jak Uzyskać od Miasta?

Osoba, która otrzymała od miasta mieszkanie do remontu, musi liczyć się z koniecznością przeprowadzenia na własny koszt wszystkich niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Może to być duże obciążenie finansowe, zwłaszcza jeśli lokal jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntownego odnowienia.

Najemca może starać się o dofinansowanie remontu ze środków miejskich, jednak nie ma gwarancji jego przyznania. Warto zaplanować prace etapami, rozkładając wydatki na dłuższy czas. Niezwykle istotne jest także uzyskanie zgody urzędu miasta na przeprowadzenie konkretnych prac remontowych.

Mieszkanie komunalne do remontu to alternatywa dla osób, które nie mają zdolności kredytowej ani oszczędności na zakup własnego lokalu. Jest to jednak rozwiązanie wymagające sporego nakładu środków finansowych na doprowadzenie mieszkania do odpowiedniego stanu.

Dofinansowanie prac remontowych

Osoba, która otrzymała od gminy lokal do remontu, może ubiegać się o dofinansowanie niezbędnych prac remontowych. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do urzędu miasta, precyzyjnie opisując planowany zakres remontu.

Dofinansowanie może pochodzić ze środków budżetowych miasta lub funduszy celowych. Nie ma jednak gwarancji jego przyznania, ponieważ zależy to od możliwości finansowych gminy. Zwykle dofinansowanie obejmuje tylko część kosztów remontu.

Wysokość ewentualnego dofinansowania jest uzależniona m.in. od dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz zakresu niezbędnych prac remontowych. Im niższy dochód wnioskodawcy, tym większe szanse na uzyskanie wyższego dofinansowania kosztów remontu.

Uzyskanie zgody na remont

Przed rozpoczęciem prac remontowych w mieszkaniu komunalnym konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody urzędu miasta. Wniosek o zgodę na remont należy złożyć do Wydziału Zasobu Lokalowego, opisując szczegółowo planowany zakres prac.

W zgodzie miasto określa warunki przeprowadzenia remontu, których należy ściśle przestrzegać. Dotyczą one m.in. zastosowanych materiałów i technologii, kolorystyki i zachowania elementów zabytkowych. Zgoda jest niezbędna, aby remont mieszkania komunalnego przebiegł zgodnie z wytycznymi i standardami gminy.

Po zakończeniu wszystkich prac trzeba zgłosić ten fakt urzędowi i uzyskać pozwolenie na zamieszkanie w zremontowanym lokalu. Dopiero wtedy możliwe jest formalne objęcie mieszkania do remontu w zasób komunalny miasta.

Podsumowanie

Uzyskanie mieszkania do remontu od miasta Wrocław wymaga przede wszystkim złożenia kompletnego wniosku o przydział lokalu komunalnego. Należy w nim wykazać trudną sytuację mieszkaniową oraz spełnienie kryterium dochodowego dla przyznania najmu socjalnego. Miasto bierze pod uwagę stan techniczny dotychczasowego lokum, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wysokość dochodów.

Przyznane mieszkanie komunalne zwykle wymaga gruntownego remontu. Jego zakres trzeba dokładnie sprawdzić, a następnie zaplanować prace etapami. Konieczne jest uzyskanie zgody urzędu na remont. Można starać się o dofinansowanie prac ze środków miejskich, jednak nie ma pewności jego otrzymania.

Mieszkanie po remoncie podlega najmowi na preferencyjnych warunkach przez określony czas. Należy liczyć się jednak ze sporymi wydatkami na doprowadzenie lokalu do odpowiedniego stanu technicznego. To duże wyzwanie, ale dające szansę na poprawę warunków mieszkaniowych.

Wrocław dysponuje ograniczoną pulą mieszkań komunalnych do remontu. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji i udowodnienie trudnej sytuacji materialnej, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez urząd.

Najczęściej zadawane pytania

Aby otrzymać mieszkanie komunalne do remontu, trzeba spełnić kryterium dochodowe dla przyznania lokalu socjalnego oraz wykazać trudną sytuację mieszkaniową - np. zamieszkiwanie w zbyt małym, przepełnionym lokalu lub w lokalu o złym stanie technicznym. Im niższe dochody i gorsza sytuacja mieszkaniowa, tym większe szanse na przyznanie mieszkania do remontu.

Koszt remontu mieszkania komunalnego jest zależny od jego stanu technicznego i metrażu. Przykładowo remont 50-metrowego lokalu wymagającego wymiany okien, drzwi, podłóg, instalacji i prac wykończeniowych może wynieść ok. 50-70 tys. zł.

Miasto może dofinansować koszty remontu mieszkania komunalnego, jednak nie ma takiego obowiązku. Wysokość ewentualnego dofinansowania zależy od możliwości finansowych gminy i jest uznaniowa. Nie ma gwarancji otrzymania dofinansowania ani jego pełnej wysokości.

Osoba, która otrzymała mieszkanie komunalne do remontu, zobowiązana jest do zamieszkiwania w zremontowanym lokalu przez okres zwykle od 5 do 10 lat. Szczegółowe warunki dotyczące minimalnego okresu najmu określa umowa z gminą.

Można zrezygnować z przyznanego mieszkania komunalnego do remontu, składając stosowne pismo w urzędzie miasta. Wówczas lokal zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy oczekujących. Rezygnacja wiąże się jednak z ryzykiem długiego oczekiwania na ponowne uzyskanie takiej oferty od miasta.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
  2. Leasing Mieszkania Pod Wynajem - Korzystna Opcja Finansowania Nieruchomości
  3. Auta Używane na Raty - Najlepsze Oferty i Promocje
  4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
  5. Jak Uzyskać Kod Rabatowy Plus Kredyt 2 zł i Wiele Innych Bonusów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Alberto Kucharski
Alberto Kucharski

Od kilku lat prowadzę własne biznesy internetowe. Na blogu dzielę się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności online - od pomysłu po realizację i monetyzację. Opisuję konkretne case studies, aby zainspirować innych do rozpoczęcia przygody w internecie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły