Dzierżawa Lokalu Mieszkaniowego - Bierz Pod Uwagę Te Tytuł

Dzierżawa Lokalu Mieszkaniowego - Bierz Pod Uwagę Te Tytuł
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska30.10.2023 | 7 min.

Dzierżawa Lokalu Mieszkaniowego to coraz popularniejsza forma najmu mieszkania, która daje najemcy większą swobodę i bezpieczeństwo niż standardowy najem. W umowie dzierżawy precyzyjnie określa się warunki korzystania z lokalu, a dzierżawca ma większe prawa niż najemca. W artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym charakteryzuje się dzierżawa mieszkania, jak bezpiecznie podpisać umowę oraz na co zwrócić uwagę, by uniknąć problemów.

Kluczowe wnioski:
 • Dzierżawa mieszkania daje większe prawa i swobodę niż zwykły najem.
 • Należy dokładnie sprawdzić stan techniczny lokalu przed podpisaniem umowy.
 • Warto zadbać o precyzyjne zapisy w umowie, aby uniknąć nieporozumień.
 • Czynsz za dzierżawę jest zwykle nieco wyższy niż za najem.
 • Dzierżawca ma prawo do podnajmu lokalu, o ile nie zabrania tego umowa.

Jakie Są Zalety Dzierżawy Lokalu Mieszkaniowego?

Dzierżawa lokalu mieszkaniowego ma kilka zalet w porównaniu ze zwykłym najmem. Po pierwsze, daje dzierżawcy większe prawa i swobodę dysponowania lokalem. Dzierżawca może dokonywać w mieszkaniu drobnych remontów i ulepszeń bez pytania właściciela, o ile nie zmienia to konstrukcji lokalu. Ponadto, w przeciwieństwie do najmu, dzierżawca ma prawo do podnajęcia lokalu osobie trzeciej, jeśli umowa tego nie zabrania.

Kolejną zaletą dzierżawy jest większe bezpieczeństwo i stabilność, gdyż umowy dzierżawy zawiera się zazwyczaj na dłuższy okres (2-5 lat). Dzięki temu dzierżawca nie musi co roku martwić się o przedłużenie umowy i ma gwarancję zamieszkania przez uzgodniony czas.

Dla osób szukających długoterminowego lokum dzierżawa daje też korzystniejsze warunki finansowe. Czynsz ustala się na cały okres obowiązywania umowy, więc nie ma ryzyka jego podwyżek jak przy najmie. Dzierżawca nie musi też co roku opłacać prowizji pośrednikom.

Dzierżawa a najem - najważniejsze różnice

Choć dzierżawa i najem wydają się podobne, istnieje kilka kluczowych różnic między nimi. Poza wspomnianymi kwestiami dotyczącymi praw lokatora i czasu trwania umowy, dzierżawa daje także możliwość dokonywania niezbędnych napraw na koszt dzierżawcy. Przy najmie to właściciel ponosi koszty remontów i konserwacji.

Na Co Zwrócić Uwagę Przy Dzierżawie Mieszkania?

Aby bezproblemowo korzystać z dzierżawionego lokalu, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii przy podpisywaniu umowy dzierżawy. Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić stan techniczny mieszkania – zarówno jego wnętrza, jak i instalacje. Dobrą praktyką jest spisanie protokołu ze szczegółowym opisem ewentualnych usterek i uszkodzeń.

Niezwykle istotne są też zapisy samej umowy. Powinna ona jasno określać czas trwania dzierżawy, wysokość czynszu i terminy płatności, podział obowiązków dotyczących remontów i konserwacji, a także reguły wypowiedzenia umowy. Warto sprawdzić, czy umowa nie zawiera zapisów niekorzystnych dla dzierżawcy.

Dodatkowo, przed podpisaniem umowy dzierżawy lokalu dobrze jest sprawdzić, czy nie ciążą na nim zaległości czynszowe lub inne zobowiązania finansowe, o których właściciel nie poinformował.

Najważniejsze jest dokładne sprawdzenie stanu lokalu i dopilnowanie, aby umowa dzierżawy jasno określała warunki korzystania z mieszkania oraz obowiązki obu stron.

Jak Bezpiecznie Podpisać Umowę Dzierżawy Lokalu?

Podpisanie umowy dzierżawy lokalu mieszkalnego wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim warto sprawdzić w księdze wieczystej, czy osoba wynajmująca mieszkanie jest jego właścicielem i ma prawo je dzierżawić. Dobrą praktyką jest również spisanie umowy w formie aktu notarialnego, co zapewnia większą ochronę prawną obu stronom.

Przed podpisaniem umowy należy upewnić się, że zawiera ona następujące kluczowe elementy: dokładne dane stron umowy, adres dzierżawionego lokalu, okres obowiązywania umowy, wysokość czynszu, zasady jego ewentualnej waloryzacji, podział obowiązków dotyczących remontów i napraw, warunki wypowiedzenia, zasady zwrotu kaucji.

Warto również sprawdzić, czy umowa nie zawiera zapisów, które są niezgodne z prawem lub rażąco krzywdzące dla dzierżawcy. W razie wątpliwości można skonsultować umowę z prawnikiem.

Ile Wynosi Czynsz za Dzierżawę Mieszkania w 2023 Roku?

Dzierżawa Lokalu Mieszkaniowego - Bierz Pod Uwagę Te Tytuł

Wysokość czynszu dzierżawnego za mieszkanie jest uzależniona od kilku czynników, takich jak lokalizacja, standard i metraż lokalu. Średnio w 2023 roku stawki za dzierżawę mieszkania kształtują się następująco:

 • W mniejszych miastach średni czynsz za 50-metrowe mieszkanie to ok. 1500-2000 zł.
 • W większych miastach, np. Krakowie, Poznaniu, czynsz za podobne mieszkanie wynosi już ok. 2200-2700 zł.
 • W największych aglomeracjach - Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście stawki zaczynają się od 2500 zł za 50 mkw.
 • Za lokale lepszego standardu lub większe można oczekiwać czynszu na poziomie 3000-4000 zł.
 • W centrach dużych miast stawki często przekraczają 4000-5000 zł za mieszkanie 60-80 mkw.

Dokładna stawka czynszu dzierżawnego zależy jednak od indywidualnych ustaleń między dzierżawcą a właścicielem lokalu.

Kto Ma Prawo Do Dzierżawy Lokalu Komunalnego?

Prawo do ubiegania się o dzierżawę lokalu komunalnego od gminy przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Są to między innymi:

- osoby starsze w wieku 60+ - rodziny wielodzietne
- osoby niepełnosprawne - samotni rodzice z dziećmi
- osoby opuszczające pieczę zastępczą - ofiary przemocy domowej

O dzierżawę lokalu komunalnego może się ubiegać także osoba, która utraciła mieszkanie wskutek zdarzenia losowego, np. pożaru czy zawalenia się budynku. Warunkiem otrzymania lokalu komunalnego jest złożenie wniosku do urzędu gminy i umieszczenie w kolejce oczekujących zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Jak Wypowiedzieć Umowę Dzierżawy Mieszkania?

Aby prawidłowo wypowiedzieć umowę dzierżawy mieszkania, należy przede wszystkim sprawdzić, jakie zasady wypowiedzenia zostały zawarte w umowie. Standardowo każda ze stron może wypowiedzieć umowę dzierżawy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi zwykle 3 miesiące na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. Należy sporządzić dokument, w którym jednoznacznie oświadczymy drugiej stronie naszą wolę rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem ustalonego terminu wypowiedzenia. Pismo powinno trafić do dzierżawcy lub właściciela w sposób poświadczający jego odbiór, np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Po upływie okresu wypowiedzenia mieszkanie należy opuścić i zwrócić klucze w terminie ustalonym w umowie. Ważne jest też uregulowanie wszelkich zaległych opłat i rozliczenie się z kaucji oraz stanu lokalu zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy.

Podsumowanie

Dzierżawa lokalu mieszkalnego to coraz popularniejsza forma najmu, która daje dzierżawcy większe prawa i swobody niż standardowy najem. W artykule przyjrzeliśmy się najważniejszym zaletom i różnicom między dzierżawą a najmem. Dowiedzieliśmy się, na co trzeba zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy, aby uniknąć problemów. Przeanalizowaliśmy także średnie stawki czynszu dzierżawnego w Polsce w 2023 r. oraz zasady dzierżawy lokali komunalnych i wypowiadania umowy.

Mam nadzieję, że informacje zawarte w artykule pomogą Ci podjąć świadomą decyzję, czy dzierżawa mieszkania jest dobrym rozwiązaniem w Twojej sytuacji. Jeśli szukasz stabilizacji i bezpieczeństwa na dłuższy czas, dzierżawa może być doskonałą opcją. Pamiętaj tylko o formalnościach i solidnej umowie!

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące dzierżawy lokali mieszkalnych, daj znać w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć i wyjaśnić wątpliwości. Życzę trafnych wyborów mieszkaniowych!

Dziękuję za przeczytanie artykułu. Mam nadzieję, że przedstawione informacje o dzierżawie mieszkań będą dla Ciebie pomocne i pozwolą uniknąć typowych problemów wynikających z nieznajomości przepisów i zasad dzierżawy lokali mieszkaniowych.

Najczęściej zadawane pytania

Główne różnice między dzierżawą a najmem to dłuższy, kilkuletni okres obowiązywania umowy dzierżawy, większe prawa dzierżawcy do dokonywania zmian i remontów w lokalu oraz to, że przy dzierżawie to dzierżawca opłaca niezbędne naprawy i remonty.

Kluczowe dokumenty przy podpisywaniu umowy dzierżawy to: dokument potwierdzający własność wynajmującego, dowody osobiste stron umowy, ewentualnie odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której znajduje się lokal.

Nie ma obowiązku zgłaszania umów dzierżawy mieszkań w urzędzie, jednak warto taką umowę spisać w formie aktu notarialnego, co zapewnia większą ochronę prawną.

Przy dzierżawie mieszkania to właściciel, a nie dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości do urzędu skarbowego.

Dzierżawca może podnajmować lokal, o ile umowa dzierżawy tego nie zabrania. Jednak wymaga to pisemnej zgody właściciela nieruchomości.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Kredyt Gotówkowy w Niemczech - Sprawdź Oferty Kredytowe Online Już Dziś!
 2. Pożyczki Online od 19 Lat - Najlepsze Chwilówki i Pozyczki Internetowe
 3. Konto Osobiste Bez Karty - Jak Założyć i Jakie Są Opłaty
 4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
 5. Jak Uzyskać Kod Rabatowy Plus Kredyt 2 zł i Wiele Innych Bonusów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska

Jestem certyfikowaną doradczynią finansową. Specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i emerytalnych. Dzielę się wiedzą jak wybrać najlepszą ofertę oraz jakie pułapki czyhają w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły