Dziedziczenie Mieszkania Spółdzielczego Własnościowego po Rodzicach - Jak Dziedziczyć MSW?

Dziedziczenie Mieszkania Spółdzielczego Własnościowego po Rodzicach - Jak Dziedziczyć MSW?
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska30.10.2023 | 6 min.

Dziedziczenie Mieszkania Spółdzielczego Własnościowego po Rodzicach wiąże się z wieloma wątpliwościami, ponieważ przepisy dotyczące tego zagadnienia nie są do końca jasne. W artykule wyjaśnimy, kto ma prawo do dziedziczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jak należy podzielić mieszkanie między spadkobierców oraz jakie obowiązki podatkowe się z tym wiążą. Poruszymy także kwestię odrzucenia spadku oraz sytuację, gdy jednym ze spadkobierców jest małżonek. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu kompleksowemu przewodnikowi rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy sprawnie przejść przez formalności związane z dziedziczeniem spółdzielczego mieszkania własnościowego.

Kluczowe wnioski:
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może przejść na spadkobierców.
 • Małżonek zmarłego ma pierwszeństwo w dziedziczeniu mieszkania spółdzielczego.
 • Mieszkanie spółdzielcze dziedziczy się na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych.
 • Dziedziczenie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn.
 • Można odrzucić spadek, ale trzeba to zrobić w odpowiednim terminie.

Jak dziedziczyć mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego własnościowego odbywa się na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po śmierci osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo to przechodzi na spadkobierców. Aby skutecznie przejąć mieszkanie spółdzielcze, spadkobiercy muszą dokonać stosownych formalności w spółdzielni.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Następnie trzeba złożyć wniosek do spółdzielni o zmianę osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu. Do wniosku dołącza się odpis postanowienia sądu. Spółdzielnia dokonuje odpowiednich zmian w swoich księgach i ewidencji.

Dziedziczenie prawa do lokalu wiąże się również z koniecznością uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Podatek ten płaci się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Kto dziedziczy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może przejść na następujące osoby:

 • Małżonka zmarłego - ma on pierwszeństwo przed innymi spadkobiercami.
 • Dzieci i inni zstępni - dziedziczą w częściach równych.
 • Rodzice i rodzeństwo zmarłego.
 • Dalsi krewni i powinowaci - jeśli brak jest bliższych spadkobierców.

Jeżeli spadkobierców jest kilku, muszą oni uzgodnić między sobą sposób podziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Może ono przypaść tylko jednemu spadkobiercy lub zostać podzielone w idealnych częściach ułamkowych.

Czytaj więcej: Umowa Rezerwacyjna Mieszkania - Wzory i Porady Prawne

Czy małżonek dziedziczy mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Zgodnie z art. 31 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, po śmierci osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo to przechodzi na jej małżonka. Dla małżonka nie ma znaczenia czy pozostawał w ustawowej wspólności majątkowej, czy w rozdzielności majątkowej.

Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie małżonkowi możliwości dalszego zamieszkiwania w dotychczasowym mieszkaniu. Małżonek dziedziczy mieszkanie spółdzielcze własnościowe, nawet jeśli w testamencie spadkodawca wskazał innych spadkobierców.

Małżonek zmarłego ma pierwszeństwo przed dziećmi i innymi krewnymi spadkodawcy przy dziedziczeniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Może on zdecydować, czy prawo do mieszkania przejdzie na niego, czy też zostanie uwzględnione prawo do lokalu pozostałych spadkobierców.

Jak podzielić spółdzielcze mieszkanie własnościowe między spadkobierców?

Dziedziczenie Mieszkania Spółdzielczego Własnościowego po Rodzicach - Jak Dziedziczyć MSW?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być przedmiotem współwłasności. W takim przypadku udziały we współwłasności określa się w idealnych częściach ułamkowych. Podział prawa do mieszkania spółdzielczego odbywa się następująco:

1/2 dla małżonka
1/4 dla każdego z dwojga dzieci

Powyższy przykład ilustruje sytuację, gdy spadkodawca pozostawił małżonka i dwoje dzieci. Współwłasność udziałów w prawie do lokalu umożliwia każdemu ze spadkobierców korzystanie z całego mieszkania.

Odrzucenie spadku a dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Spadkobierca może odrzucić spadek, w tym również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Musi to jednak zrobić w odpowiednim terminie, wynoszącym 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania.

Odrzucenie spadku oznacza, że dana osoba w ogóle nie wchodzi w prawa spadkowe. W takim przypadku spółdzielcze mieszkanie własnościowe będzie dziedziczone przez pozostałych spadkobierców.

Odrzucenie spadku musi nastąpić w formie oświadczenia złożonego przed notariuszem lub w sądzie spadku. Niedotrzymanie terminu skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Opodatkowanie dziedziczenia spółdzielczego mieszkania własnościowego

Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie nabycia spadku, a więc w dniu otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy.

Podatek oblicza się od wartości rynkowej lokalu pomniejszonej o kwotę wolną od podatku. Stawki podatku są zależne od grupy podatkowej, do której zaliczony został nabywca. Im dalsze pokrewieństwo, tym wyższa stawka.

Dziedziczenie nieruchomości przez małżonka i zstępnych (dzieci, wnuki) jest zwolnione z podatku. W przypadku rodzeństwa kwota wolna wynosi 7 276 zł. Podatek należy wpłacić w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Podsumowanie

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w pierwszej kolejności przysługuje małżonkowi zmarłego. Ma on bezwzględne pierwszeństwo przed pozostałymi spadkobiercami. Jeśli małżonek zdecyduje się przyjąć spadek, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przejdzie wyłącznie na niego.

W sytuacji gdy spadkobiercami są również inne osoby (np. dzieci), prawo do lokalu może zostać podzielone na udziały ułamkowe. Każdy ze współspadkobierców staje się współwłaścicielem i może korzystać z całego mieszkania spółdzielczego.

Aby skutecznie dziedziczyć spółdzielcze mieszkanie, należy dokonać formalności w spółdzielni - przedstawić dokumenty potwierdzające nabycie spadku. Konieczne jest również uregulowanie należnego podatku od spadków i darowizn.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą Ci lepiej zrozumieć zasady dziedziczenia mieszkania spółdzielczego własnościowego. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Leasing Mieszkania Pod Wynajem - Korzystna Opcja Finansowania Nieruchomości
 3. Auta Używane na Raty - Najlepsze Oferty i Promocje
 4. Generator Rachunków Bankowych | Stworzymy Dla Ciebie Numer Konta i Wyślemy PDF
 5. Jak wypowiedzieć umowę OC w Ergo Hestii? Poradnik 2023
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Edyta Komorowska
Edyta Komorowska

Jestem certyfikowaną doradczynią finansową. Specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i emerytalnych. Dzielę się wiedzą jak wybrać najlepszą ofertę oraz jakie pułapki czyhają w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły