Czy siostra może dziedziczyć po bracie bez testamentu?

Czy siostra może dziedziczyć po bracie bez testamentu?
Autor Karolina Olchawa
Karolina Olchawa30.10.2023 | 8 min.

Czy Siostra Dziedziczy Po Bracie to jedno z częstszych pytań, jakie pojawiają się w przypadku śmierci brata. Wielu sióstr zastanawia się, czy w ogóle i na jakich zasadach mogą dziedziczyć po bracie, który zmarł bez testamentu. W takiej sytuacji o tym, kto i w jakich częściach odziedziczy majątek decydują przepisy prawa spadkowego. W artykule wyjaśnimy, kiedy i w jakiej części siostra może dziedziczyć po bracie bez testamentu oraz jak wygląda kwestia spadku, gdy brat pozostawił żonę i dzieci.

Kluczowe wnioski:
 • Siostra dziedziczy po bracie bez testamentu wtedy, gdy brak jest żony, dzieci lub rodziców.
 • W sytuacji, gdy brat pozostawił żonę i dzieci, siostra nie dziedziczy nic lub bardzo małą część.
 • Siostrze przysługuje zachowek, jeśli została pominięta w testamencie brata.
 • Siostra i brat rodzeni mają silniejsze prawa niż przyrodnie rodzeństwo.
 • W razie sporu o spadek, siostra może dochodzić swoich praw w sądzie.

Kiedy siostra dziedziczy po bracie z ustawy?

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego, siostra może dziedziczyć po bracie bez testamentu tylko wtedy, gdy brak jest innych spadkobierców ustawowych wymienionych w wyższych grupach. Oznacza to, że siostra odziedziczy spadek po bracie, jeśli ten nie pozostawił po sobie żony, dzieci, wnuków, prawnuków lub rodziców.

W myśl art. 931 par. 1 Kodeksu cywilnego, w braku zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, powołani do spadku są rodzeństwo spadkodawcy oraz dzieci rodzeństwa, które w chwili otwarcia spadku były już nieżyjące. Oznacza to, że siostra zaliczana jest do drugiej grupy spadkobierców ustawowych.

Co ważne, prawo nie rozróżnia rodzeństwa przyrodniego i rodzonego. Zarówno brat czy siostra, którzy pochodzą z tej samej pary rodziców, jak i ci, którzy pochodzą tylko z jednego wspólnego rodzica, mają takie same prawa do spadku.

Kiedy siostra jest wyłączona z dziedziczenia?

Mimo że siostra należy do grupy spadkobierców ustawowych, w pewnych okolicznościach może być wyłączona z dziedziczenia. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy brat pozostawił po sobie żonę, dzieci lub wnuki. Wówczas siostra nie dziedziczy nic lub otrzymuje tylko obligatoryjny zachowek.

Do wyłączenia z kręgu spadkobierców może dojść także, gdy siostra zrzekła się dziedziczenia za życia brata, została uznana przez sąd za niegodną dziedziczenia lub gdy brat sporządził ważny testament, w którym ją pominął.

Czy siostra dziedziczy cały majątek bracie bez testamentu?

Czy w sytuacji, gdy brat zmarł bez testamentu, siostra odziedziczy po nim cały majątek? Niekoniecznie. Jeśli oprócz siostry są inni spadkobiercy ustawowi z tej samej grupy, dziedziczą oni majątek w częściach ułamkowych.

Zgodnie z art. 932 Kodeksu cywilnego, jeżeli brak jest zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, cały spadek przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Oznacza to, że jeśli poza siostrą są inni bracia lub siostry zmarłego - wszyscy dziedziczą po równo.

Na przykład, gdy zmarły pozostawił 2 siostry i 2 braci, każde z rodzeństwa otrzyma 1/4 spadku. Jeśli natomiast zmarły miał tylko jedną siostrę, odziedziczy ona cały spadek w całości.

Kiedy siostra dziedziczy cały majątek?

Sytuacja, w której siostra odziedziczy cały majątek po bracie bez testamentu zachodzi, gdy:

 • zmarły brat nie miał żony ani dzieci
 • nie żyją naturalni rodzice brata
 • brat był jedynakiem lub jego inne rodzeństwo nie dożyło otwarcia spadku.

Wówczas to siostra, jako jedyny członek grupy spadkobierców ustawowych, dziedziczy całość spadku po bracie na podstawie ustawy.

Czytaj więcej: Zmniejszenie etatu po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – krok po kroku

Co w sytuacji gdy brat ma żonę i dzieci?

Kwestia dziedziczenia siostra po bracie komplikuje się, gdy brat pozostawił po sobie żonę i dzieci. W takiej sytuacji, zarówno żona, jak i dzieci mają pierwszeństwo dziedziczenia przed siostrą i braćmi zmarłego.

Jeśli brat pozostawił żonę i dzieci, siostra nie dziedziczy nic, chyba że jest uprawniona do zachowku. Zachowek przysługuje jednak tylko wtedy, gdy siostra została pominięta w testamencie brata lub otrzymała w nim mniej niż ustawowy zachowek.

Wysokość należnego siostrze zachowku zależy od liczby dzieci brata. Im więcej zstępnych, tym niższy zachowek siostry. Szczegółowe zasady obliczania zachowku reguluje Kodeks cywilny.

Kiedy żona wyklucza siostrę z dziedziczenia?

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego, dziedziczenie z ustawy wyklucza: małżonek spadkodawcy, jego dzieci i inni zstępni. Dopiero gdy ich nie ma, do spadku są powołani rodzice, rodzeństwo i ich dzieci.

Oznacza to, że o ile brat pozostawił żonę (nawet bezdzietną!), siostra w ogóle nie dziedziczy po nim ustawowo. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy żona została wyłączona z dziedziczenia lub zrzekła się spadku - wtedy kolejni w linii dziedziczenia są rodzice i rodzeństwo zmarłego.

Jak wygląda dziedziczenie gdy brat nie pozostawił testamentu?

Czy siostra może dziedziczyć po bracie bez testamentu?

Gdy mężczyzna umiera bez testamentu, do spadku po nim dochodzi na zasadach ustawowego dziedziczenia określonych w Kodeksie cywilnym. Kolejność dziedziczenia jest ściśle określona:

 1. w pierwszej kolejności powołani są zstępni zmarłego, czyli dzieci, wnuki, prawnuki;
 2. w drugiej kolejności - małżonek;
 3. w trzeciej - rodzice;
 4. w czwartej - rodzeństwo.

Dopiero gdy brak wyżej wymienionych grup spadkobierców, do spadku dochodzą dalsi krewni zmarłego. Spadek dzielony jest zgodnie z zasadą reprezentacji, według której potomkowie dziedziczą zawsze tę część, która by przypadała ich rodzicowi.

Co w razie braku testamentu i bliskiej rodziny?

Jeśli mężczyzna zmarł bez testamentu oraz nie pozostawił ani żony, ani dzieci, do spadku powołani są jego rodzice. Gdy rodzice nie żyją - dalsza kolejność to rodzeństwo i ich dzieci. W ostateczności, przy braku jakichkolwiek spadkobierców, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Kto dziedziczy po bracie oprócz siostry?

Krąg osób, które mogą dziedziczyć po bracie jest ściśle określony przepisami i obejmuje kolejno:

 • dzieci brata (bratankowie i bratanice)
 • wnuki i prawnuki brata
 • żonę
 • rodziców
 • rodzeństwo zmarłego
 • dzieci zmarłego rodzeństwa brata.

Co ważne, dzieci i wnuki mają bezwzględne pierwszeństwo przed dalszymi krewnymi. Dopiero gdy ich nie ma, do spadku dochodzi żona, rodzice, a następnie rodzeństwo brata, w tym siostry.

Rodzeństwo brata zawsze dziedziczy przed dalszą rodziną, np. wujami, kuzynami czy ciotkami. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy brat sporządził testament wymieniając inne osoby.

Kiedy oprócz siostry dziedziczą także rodzice?

Zgodnie z kolejnością ustawowego dziedziczenia, do spadku po bracie bezpotomnym i bezżennym powołani są również rodzice zmarłego oprócz jego rodzeństwa. Oznacza to, że spadek dzielony jest wówczas na dwie równe części:

 • połowa dla ojca i matki,
 • połowa dla siostry/rodzeństwa.

Takie rozdzielenie spadku następuje, jeśli oboje rodzice brata żyją w chwili jego śmierci. Gdy żyje tylko jedno z rodziców - dziedziczy ono 1/4 spadku.

Jakie prawa ma siostra w razie sporu o spadek?

W przypadku sporu dotyczącego spadku po bracie, siostra jako spadkobierczyni ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu spadkowym. Może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, co pozwoli uzyskać dokument potwierdzający status spadkobiercy.

Jeśli inni spadkobiercy nie zgadzają się z ustaleniem kręgu spadkobierców lub podziałem majątku, siostra może wytoczyć powództwo o zachowek lub podważyć testament przed sądem. Przysługuje jej również prawo do złożenia apelacji od niekorzystnego wyroku.

W razie wątpliwości co do swoich praw spadkowych, siostra powinna skorzystać z porady prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym. Może również skorzystać z mediacji, by ugodowo rozwiązać spór o spadek z innymi spadkobiercami.

Najważniejsze, aby pamiętać, że jako spadkobierczyni brata siostra ma takie same prawa do dochodzenia spadku jak inni spadkobiercy. Nie powinna zatem obawiać się o nie upomnieć przed sądem.

Podsumowanie

Dziedziczenie pomiędzy rodzeństwem, w tym zagadnienie czy i kiedy siostra może dziedziczyć po bracie, bywa skomplikowane. Jak wynika z naszego artykułu, kluczowa jest kolejność dziedziczenia ustawowego oraz to, jakich spadkobierców z wyższych grup pozostawił po sobie brat. Jeśli brat miał żonę i dzieci, szanse siostry na spadek są znikome. Ale jeśli zmarł bezpotomnie i bezżennie, siostra ma silne prawa dziedziczenia, na równi z rodzicami i ewentualnym rodzeństwem.

Na pytanie, czy siostra może odziedziczyć cały majątek po bracie bez testamentu, odpowiedź brzmi: tak, ale tylko wtedy, gdy brak jest innych spadkobierców z wyższych grup. Siostrze w każdym przypadku przysługuje zachowek, jeśli została pominięta w testamencie. W razie sporu o spadek, może dochodzić swoich praw przed sądem. Pamiętajmy więc, że siostra ma silną pozycję w dziedziczeniu po bracie.

Mamy nadzieję, że artykuł pomógł odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zagadnienia czy i kiedy siostra dziedziczy po bracie bez testamentu. Zagadnienie spadku po bracie, który ma dzieci lub spadku po siostrze bywa złożone, dlatego zachęcamy do konsultowania wątpliwości z prawnikiem.

Jeśli spadkowe relacje między rodzeństwem interesują Cię szczególnie, polecamy lekturę naszych artykułów o zachowku, ważności testamentu oraz procedurze dziedziczenia ustawowego. Zapraszamy do czytania i życzymy udanych poszukiwań informacji na temat prawa spadkowego!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Pożyczki Online od 19 Lat - Najlepsze Chwilówki i Pozyczki Internetowe
 3. Konto Osobiste Bez Karty - Jak Założyć i Jakie Są Opłaty
 4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
 5. Jak Uzyskać Kod Rabatowy Plus Kredyt 2 zł i Wiele Innych Bonusów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Karolina Olchawa
Karolina Olchawa

Jestem ekspertką finansową specjalizującą się w inwestycjach i oszczędnościach. Na moim blogu dzielę się wiedzą i poradami jak mądrze lokować pieniądze. Interesuję się również nowymi technologiami w bankowości i fintechami.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły