Czy Wezwanie do Zapłaty Musi Być Podpisane? Jakie Są Konsekwencje?

Czy Wezwanie do Zapłaty Musi Być Podpisane? Jakie Są Konsekwencje?
Autor Alberto Kucharski
Alberto Kucharski30 października 2023 | 6 min

Czy Wezwanie do Zapłaty Musi Być Podpisane? To bardzo ważne pytanie dla wierzyciela przygotowującego dokument. Wymogi formalne wezwania do zapłaty są ściśle określone. Brak podpisu może spowodować, że sąd uzna je za bezskuteczne. W artykule wyjaśnimy, kto i w jaki sposób powinien podpisać wezwanie, jakie mogą być konsekwencje braku podpisu oraz jak naprawić błąd, jeśli został popełniony.

Kluczowe wnioski:
 • Wezwanie do zapłaty zawsze wymaga podpisu wierzyciela lub osoby upoważnionej.
 • Brak podpisu może skutkować uznaniem wezwania za bezskuteczne.
 • Najlepiej, aby podpis był własnoręczny i czytelny.
 • Można naprawić błąd i uzupełnić brakujący podpis.
 • Prawidłowe sporządzenie wezwania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia sprawy.

Czy Wezwanie Musi Zawierać Podpis Wierzyciela?

Wezwanie do zapłaty jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów windykacyjnych. Wierzyciel wysyła je dłużnikowi przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednak aby wezwanie było skuteczne, musi spełniać określone wymogi formalne.

Jednym z kluczowych elementów wezwania jest podpis wierzyciela. Tylko prawidłowo podpisany dokument ma moc prawną. W przypadku osób fizycznych powinien to być własnoręczny podpis. W przypadku firm podpis musi złożyć osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu.

Bez podpisu wezwanie do zapłaty jest nieważne. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o tym wymogu i zadbać o prawidłowe podpisanie dokumentu przed jego wysłaniem do dłużnika. Pozwoli to uniknąć problemów na dalszym etapie postępowania windykacyjnego lub ewentualnego procesu sądowego.

Co z wezwaniem przesłanym e-mailem?

Wezwanie do zapłaty może zostać przesłane również drogą elektroniczną, np. mailem. Jednak i w tym przypadku konieczny jest podpis. Może to być podpis elektroniczny, zwany również bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny jest ważną i bezpieczną formą identyfikacji osoby podpisującej dokument. Dzięki niemu odbiorca ma pewność, że wiadomość pochodzi od nadawcy i nie została zmodyfikowana.

Kto Musi Podpisać Wezwanie do Zapłaty?

Kto zatem musi podpisać wezwanie do zapłaty, aby było ono ważne? W przypadku osób fizycznych, które są stroną umowy, powinien to być własnoręczny podpis wierzyciela. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy stroną jest firma.

W takim przypadku wezwanie musi podpisać osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z KRS. Zwykle są to członkowie zarządu spółki lub prokurenci. Ich uprawnienia powinny wynikać z aktualnego odpisu KRS.

Bardzo ważne jest więc, aby podpis na wezwaniu do zapłaty złożyła osoba mająca ku temu stosowne umocowanie. Tylko wtedy dokument będzie skuteczny. Podpisanie go przez inną osobę spowoduje, że wezwanie będzie dotknięte wadą prawną.

Czytaj więcej: Zmniejszenie etatu po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – krok po kroku

Brak Podpisu na Wezwaniu - Jakie Skutki?

Co się stanie, jeśli na wezwaniu do zapłaty zabraknie podpisu wierzyciela? Niestety, ale skutki mogą być poważne. Bez podpisu dokument jest pozbawiony mocy prawnej i nie wywołuje żadnych skutków.

Oznacza to, że dłużnik może całkowicie zignorować takie wezwanie do zapłaty. Co więcej, w razie skierowania sprawy do sądu, brak podpisu może być podstawą do oddalenia powództwa. Sąd uzna bowiem, że wierzyciel nie dopełnił obowiązku pozasądowego wezwania dłużnika do wykonania zobowiązania.

Dlatego bardzo ważne jest, aby pamiętać o konieczności podpisania wezwania do zapłaty i zrobić to w sposób prawidłowy. Pozwoli to uniknąć problemów na dalszym etapie odzyskiwania należności.

Czy Wezwanie Bez Podpisu Jest Ważne?

Czy Wezwanie do Zapłaty Musi Być Podpisane? Jakie Są Konsekwencje?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta - nie. Wezwanie do zapłaty bez podpisu jest nieważne. Jak już wspomniano, nie wywołuje żadnych skutków prawnych i może zostać zignorowane przez dłużnika.

Aby wezwanie miało moc prawną, musi być opatrzone prawidłowym podpisem wierzyciela lub osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu. Dotyczy to zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej. Bez tego kluczowego elementu dokument pozostaje jedynie bezwartościową kartką papieru.

Dlatego nigdy nie należy wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty bez podpisu. Koniecznie trzeba się upewnić, że zostało ono prawidłowo podpisane przed wdrożeniem dalszych działań windykacyjnych.

Jak Naprawić Błąd i Uzupełnić Podpis?

Co zrobić, gdy wezwanie do zapłaty zostało już wysłane do dłużnika, ale zorientowaliśmy się, że brakuje na nim podpisu? Czy da się jeszcze naprawić ten błąd?

Na szczęście możliwe jest uzupełnienie brakującego podpisu. Należy w tym celu przygotować kolejne wezwanie, tym razem prawidłowo podpisane i ponownie wysłać je do dłużnika. Ważne jest, aby w treści wyraźnie zaznaczyć, że jest to ponowne wezwanie i ma ono na celu jedynie uzupełnienie brakującego podpisu z poprzedniego dokumentu.

Taka kolejna, prawidłowo podpisana wersja wezwania pozwoli zachować ciągłość w wymaganym prawem pozasądowym procesie windykacji wierzytelności. Oczywiście lepiej uniknąć takiej sytuacji i od razu zadbać o obecność podpisu na dokumencie.

Wezwanie do Zapłaty - Wymogi Formalne i Prawne

Podsumowując, wezwanie do zapłaty musi spełniać określone wymogi, aby było skuteczne. Do najważniejszych należy:

 • Podpis wierzyciela lub osoby upoważnionej do reprezentacji
 • Dane stron umowy
 • Kwota i tytuł roszczenia
 • Termin płatności
 • Numer rachunku bankowego

Ich spełnienie pozwoli uniknąć zarzutów formalnych i zwiększy szanse na odzyskanie należności już na etapie pozasądowym. Warto poświęcić chwilę, aby sprawdzić, czy wezwanie zostało poprawnie sporządzone i podpisane przed jego wysłaniem do dłużnika.

Podsumowanie

Wezwanie do zapłaty jest kluczowym elementem pozasądowego procesu windykacji należności. Aby było skuteczne, musi zostać prawidłowo sporządzone i podpisane. W przeciwnym razie dłużnik może je zignorować, a w razie procesu sądowego - zostać oddalonym powództwo.

Najważniejsze jest, aby wezwanie podpisał wierzyciel lub osoba mająca ku temu umocowanie. W przypadku firm są to zwykle członkowie zarządu lub prokurenci. Podpis musi być zgodny z aktualnym zapisem w KRS.

Jeśli zorientujemy się, że na Wezwaniu do Zapłaty brakuje podpisu, można to naprawić wysyłając kolejne, tym razem prawidłowo podpisane wezwanie. Należy jednak pamiętać, że lepiej uniknąć takich sytuacji i od razu zadbać o obecność podpisu.

Jeśli mimo Wezwania do Zapłaty dłużnik nadal uchyla się od płatności, kolejnym krokiem może być skierowanie sprawy na drogę Sądowego Wezwania do Zapłaty. Warto jednak najpierw spróbować polubownie odzyskać należność, wysyłając kolejne wezwanie przedsądowe.

5 Podobnych Artykułów

 1. Link 4 Opinie 2023 - Czy warto? Ranking Ubezpieczeń OC i AC
 2. Leasing Mieszkania Pod Wynajem - Korzystna Opcja Finansowania Nieruchomości
 3. Auta Używane na Raty - Najlepsze Oferty i Promocje
 4. Wzór Pisma do Banku z Reklamacją i Skargą na Złą Obsługę Klienta
 5. Jak wypowiedzieć umowę OC w Ergo Hestii? Poradnik 2023
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Alberto Kucharski
Alberto Kucharski

Od kilku lat prowadzę własne biznesy internetowe. Na blogu dzielę się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności online - od pomysłu po realizację i monetyzację. Opisuję konkretne case studies, aby zainspirować innych do rozpoczęcia przygody w internecie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły